[femusk] Средба #8, 12. април 2016

Goce Mitevski goce.mitevski at gmail.com
Tue Apr 12 22:35:35 UTC 2016


Мојата денешна презентација на тема „Front-end Development Work
Positions“ можете да ја најдете на:

https://tinyurl.com/fed-work-positions

--

Goce Mitevski
Independent Graphic and Web Designer

■ http://www.nicer2.com/http://www.linkedin.com/in/gocemitevski


I'm on Twitter: @GoceMitevski


2016-04-12 12:38 GMT+02:00 Goce Mitevski <goce.mitevski at gmail.com>:
> Здраво,
>
> Бидејќи Бобан Радески не е во можност да ја одржи неговата
> презентација, денес на Front-end-средба #8, во неговиот термин ќе
> зборува Goran Peoski на тема „Task Runners in JS“... Grunt, Gulp, npm
> и сл.
>
> http://b10g.spodeli.org/2016/04/blog-post.html
>
> Поздрав и се гледаме,
> Гоце
>
> --
>
> Goce Mitevski
> Independent Graphic and Web Designer
>
>http://www.nicer2.com/
>http://www.linkedin.com/in/gocemitevski
>
>
> I'm on Twitter: @GoceMitevski
>
>
> 2016-04-07 12:23 GMT+02:00 Ana Risteska <a.risteska at gmail.com>:
>> Здраво,
>>
>> во вторник идната недела се случува осмата фронт-енд средба во Хаклаб.
>> Презентираат Гоце и Бобан:
>>
>> Front-end Development Work Positions - @GoceMitevski
>> Automated Visual CSS testing - @boban_radeski
>> - Introduction to automated CSS testing with demo. How to do visual tests on
>> a right way.
>> - Level: intermediatе
>>
>> Маркирајте го вторник во вашите календари и се гледаме.
>>
>> Поздрав,
>> Ана
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Front-end mailing list
>> Front-end at lists.softver.org.mk
>> https://lists.softver.org.mk/listinfo/front-end
>>


More information about the Front-end mailing list