<div dir="ltr"><br>Дали ги имате заклучоците, <div>како текст или евентуално слика,</div><div>од ливчето на кое што се потпишавме?</div></div>