<div dir="ltr"><font size="4">Здраво,</font><div><br></div><div><font size="4"><span id="ctl00_CentralContent_VacancyDetailsControl1_lblDescription" style="color:rgb(75,58,53);font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;line-height:16px">Linkplus распишува конкурс за вработување на 2 Intermediate/Senior Front End девелопери кои ќе имаат можност да работат на софтверски проекти со клиенти од Канада на веб апликации за авио индустријата.</span></font></div><div><font size="4"><span style="color:rgb(75,58,53);font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;line-height:16px"><br></span></font></div><div><font size="4"><span style="color:rgb(75,58,53);font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;line-height:16px">Работата ќе се врши во канцелариите во Скопје, ГТЦ (Кеј 13 Ноември). </span></font></div><div><font size="4"><span style="color:rgb(75,58,53);font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;line-height:16px">Нудиме конкурентни услови, флексибилен распоред/место на работа и прекрасна работна атмосфера.</span><span style="color:rgb(75,58,53);font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;line-height:16px"> </span></font><br></div><div><font size="4"><span style="color:rgb(75,58,53);font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;line-height:16px"><br></span></font></div><div><font color="#4b3a35" face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="4"><span style="line-height:16px">Испратете ваше CV на </span></font></div><div><font color="#4b3a35" face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="4"><span style="line-height:16px"><br></span></font></div><div><font color="#4b3a35" face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="4"><span style="line-height:16px"><a href="mailto:skopje@linkplus-it.com">skopje@linkplus-it.com</a></span></font></div></div>