[Mozilla] sredba posle sesija

Novica Nakov novica at on.net.mk
Mon Jun 9 06:47:32 UTC 2014


Дали имаме расположение да се собереме уште еднаш во 
хаклаб штом заврши сесијата за испити?

Колку да го одржиме моментумот, а можеби и ќе смислиме 
нешто.

-- ннвц


More information about the Mozilla mailing list