[Mozilla] sredba posle sesija

Ana Risteska a.risteska at gmail.com
Mon Jun 9 08:19:30 UTC 2014


+1


2014-06-09 10:04 GMT+02:00 Gorjan Jovanovski <jovanovski at gorjan.info>:

> I'm in
> On 9 Jun 2014 08:47, "Novica Nakov" <novica at on.net.mk> wrote:
>
>> Дали имаме расположение да се собереме уште еднаш во хаклаб штом заврши
>> сесијата за испити?
>>
>> Колку да го одржиме моментумот, а можеби и ќе смислиме нешто.
>>
>> -- ннвц
>> _______________________________________________
>> Mozilla mailing list
>> Mozilla at lists.softver.org.mk
>> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
>>
>
> _______________________________________________
> Mozilla mailing list
> Mozilla at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/mozilla/attachments/20140609/1c16d43d/attachment.html>


More information about the Mozilla mailing list