[Mozilla] lightning talks и ментори

Ana Risteska a.risteska at gmail.com
Thu May 8 09:15:15 UTC 2014


2014-05-08 11:12 GMT+02:00 Goce Mitevski <goce.mitevski at gmail.com>:

> Осум учесници/учеснички го откажаа учеството досега, така што и бројот
> на ментори ќе треба да бидее помал, доколку не се поканат други осум
> учесници/учеснички за учество.
>

А да се реобјави на фб/твитер повикот? Може ќе се пријават нови...
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/mozilla/attachments/20140508/0db5ab8e/attachment.html>


More information about the Mozilla mailing list