[Mozilla] lightning talks и ментори

novica novica at on.net.mk
Thu May 8 10:14:23 UTC 2014


> Осум учесници/учеснички го откажаа учеството досега, така што и бројот
> на ментори ќе треба да бидее помал, доколку не се поканат други осум
> учесници/учеснички за учество.

Не  ни смета екстра ментор. Community building


-- 
ннвц


More information about the Mozilla mailing list