[Mozilla] Храна

Igor Stamatovski igor.stamatovski at gmail.com
Fri May 9 08:15:13 UTC 2014


Ќе одам да ја платам денес храната во Бравос.

Кого да барам таму?2014-05-08 20:20 GMT+02:00 Gorjan Jovanovski <jovanovski at gorjan.info>:
> Нарачана е храна од Бравос.
>
> Во 12:00 ќе дојдат:
> 44 клуб сендвичи со свински врат
> 10 клуб сендвичи со пилешко
> 6 веге сендвичи
>
> Во 16:00 ќе дојдат:
> 54 сендвичи со поховано пилешко
> 6 веге сендвичи
>
> _______________________________________________
> Mozilla mailing list
> Mozilla at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
>-- 
Igor


More information about the Mozilla mailing list