[Mozilla] lightning talks и ментори

Igor Stamatovski igor.stamatovski at gmail.com
Fri May 9 09:49:05 UTC 2014


Прати им порака дека се прифатени и утре може да дојдат на настанот.

Поздрав,
Стама

On Thu, May 8, 2014 at 11:26 PM, Goce Mitevski <goce.mitevski at gmail.com> wrote:
> Денес имаме добиено +12 пријави за учесници. Го затворив формуларот за
> да не пријавуваат повеќе луѓе.
>
> Поздрав,
> Гоце
>
> --
>
> Goce Mitevski
> Independent Professional
>
>http://www.linkedin.com/in/gocemitevski
>http://www.behance.net/GoceMitevski
>http://www.nicer2.com/about
>http://monsteer.deviantart.com/
>http://www.vimeo.com/gocemitevski
>
> I'm on Twitter: @GoceMitevski
> _______________________________________________
> Mozilla mailing list
> Mozilla at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla-- 
Igor


More information about the Mozilla mailing list