Никој ми нема кажано дека може да иде. Јас незнам дали ќе можам бидеќи треба на 4ти да полагам Македонски матура, али сега зборат дека ја преместиле на 14ти, така да сеуште не е јасно...<br>