<p dir="ltr">Средено, рекоа нема проблем.</p>
<p dir="ltr">Поздрав,<br>
Димитар</p>
<div class="gmail_quote">On May 9, 2014 10:56 AM, "Dimitar Jovanov" <<a href="mailto:dimitar.jovanov.92@gmail.com">dimitar.jovanov.92@gmail.com</a>> wrote:<br type="attribution"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<p dir="ltr">Мене ми го пратија само тоа и јас не сватив ама кога им пишав не ми вратија.</p>
<p dir="ltr">Ќе ѕвонам и ќе им кажам сега.</p>
<div class="gmail_quote">On May 9, 2014 10:18 AM, "Igor Stamatovski" <<a href="mailto:igor.stamatovski@gmail.com" target="_blank">igor.stamatovski@gmail.com</a>> wrote:<br type="attribution"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

Димитар си ми пратил само бр. на фактура и износ, тоа неможам да го<br>
платам никако.<br>
<br>
Исто како да си ми дал име и презиме и град, а не и адреса, така што<br>
не знам кај да одам коа ќе го најдам градот.<br>
<br>
Ми треба жиро сметка.. Амаа пошто е касно сеа за тоа ќе извадам се во<br>
кеш пари и ќе ги платиме на лице место.<br>
<br>
Координирај ги тие од дома.мк дека утре ќе им го платиме пијалоците<br>
кога ќе ги испорачаат.<br>
<br>
Стама<br>
<br>
2014-05-08 12:23 GMT+02:00 Igor Stamatovski <<a href="mailto:igor.stamatovski@gmail.com" target="_blank">igor.stamatovski@gmail.com</a>>:<br>
> Регистрирај се слободно во име на 2с.мк со податоците што ти ги пратив.<br>
><br>
><br>
> Поздрав,<br>
> Стама<br>
><br>
> 2014-05-08 12:19 GMT+02:00 Dimitar Jovanov <<a href="mailto:dimitar.jovanov.92@gmail.com" target="_blank">dimitar.jovanov.92@gmail.com</a>>:<br>
>> За пијалоците потребо е некој од слободен софтвер да се регистрира на<br>
>> <a href="http://doma.mk" target="_blank">doma.mk</a> во име на слободен софтвер, да ги порача потребните пијалоци ќе ви<br>
>> дадам целосна листа што како и да ја плати профактурата. Би го направил се<br>
>> ова јас ама од таму ми рекоа дека требало човек од фирмата.<br>
>><br>
>> Не верувам дека е повеќе од 10 мин работа, профактурата како што ми рекоа<br>
>> стига на маил.<br>
>><br>
>> Ќе ставите време во 08:00 на ФИНКИ односно пред Технолошко-Металуршкиот<br>
>> Факултет. Рекоа кога ќе стигне профактурата што побрзо да се плати.<br>
>><br>
>> Потребно е:<br>
>> 30 x <a href="http://doma.mk/artikal.aspx?ArtikalID=7143" target="_blank">http://doma.mk/artikal.aspx?ArtikalID=7143</a><br>
>> 15 x <a href="http://doma.mk/artikal.aspx?ArtikalID=406" target="_blank">http://doma.mk/artikal.aspx?ArtikalID=406</a><br>
>> 10 x <a href="http://doma.mk/artikal.aspx?ArtikalID=86" target="_blank">http://doma.mk/artikal.aspx?ArtikalID=86</a><br>
>> 10 x <a href="http://doma.mk/artikal.aspx?ArtikalID=13398" target="_blank">http://doma.mk/artikal.aspx?ArtikalID=13398</a><br>
>> 10 x <a href="http://doma.mk/artikal.aspx?ArtikalID=13396" target="_blank">http://doma.mk/artikal.aspx?ArtikalID=13396</a><br>
>> 10 x <a href="http://doma.mk/artikal.aspx?ArtikalID=16455" target="_blank">http://doma.mk/artikal.aspx?ArtikalID=16455</a><br>
>><br>
>> Поздрав,<br>
>> Димитар<br>
>><br>
>><br>
>> On Tue, May 6, 2014 at 6:44 PM, Goce Mitevski <<a href="mailto:goce.mitevski@gmail.com" target="_blank">goce.mitevski@gmail.com</a>><br>
>> wrote:<br>
>>><br>
>>> > Мислам дека е ок, али би заменил 40Л вода, 30 кока кола, 30 густи и 20<br>
>>> > фанта за ипак да има више вода (и за кафето)<br>
>>><br>
>>> +1<br>
>>><br>
>>> ---<br>
>>><br>
>>> Goce Mitevski<br>
>>> Independent Professional<br>
>>><br>
>>> ■ <a href="http://www.linkedin.com/in/gocemitevski" target="_blank">http://www.linkedin.com/in/gocemitevski</a><br>
>>> ■ <a href="http://www.behance.net/GoceMitevski" target="_blank">http://www.behance.net/GoceMitevski</a><br>
>>> ■ <a href="http://www.nicer2.com/about" target="_blank">http://www.nicer2.com/about</a><br>
>>> ■ <a href="http://monsteer.deviantart.com/" target="_blank">http://monsteer.deviantart.com/</a><br>
>>> ■ <a href="http://www.vimeo.com/gocemitevski" target="_blank">http://www.vimeo.com/gocemitevski</a><br>
>>><br>
>>> I'm on Twitter: @GoceMitevski<br>
>>> _______________________________________________<br>
>>> Mozilla mailing list<br>
>>> <a href="mailto:Mozilla@lists.softver.org.mk" target="_blank">Mozilla@lists.softver.org.mk</a><br>
>>> <a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla</a><br>
>><br>
>><br>
>><br>
>> _______________________________________________<br>
>> Mozilla mailing list<br>
>> <a href="mailto:Mozilla@lists.softver.org.mk" target="_blank">Mozilla@lists.softver.org.mk</a><br>
>> <a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla</a><br>
>><br>
><br>
><br>
><br>
> --<br>
> Igor<br>
<br>
<br>
<br>
--<br>
Igor<br>
_______________________________________________<br>
Mozilla mailing list<br>
<a href="mailto:Mozilla@lists.softver.org.mk" target="_blank">Mozilla@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla</a><br>
</blockquote></div>
</blockquote></div>