<div dir="ltr"><div>Дечки, ископав стара ФБ страна за Mozilla MK. Викам да ја живнеме?<br><a href="https://www.facebook.com/mozillamk">https://www.facebook.com/mozillamk</a><br><br></div>Додадов неколку од вас како админи, кажете кој друг му требаат пермисии за да ве додадеме :)<br clear="all">

<div><div><br>-- <br><div dir="ltr"><div>Portfolio: <a href="http://gorjan.info" target="_blank">http://gorjan.info</a><br></div>LinkedIn: <a href="http://www.linkedin.com/in/gorjanjovanovski" target="_blank">http://www.linkedin.com/in/gorjanjovanovski</a><br>

</div>
</div></div></div>