<p dir="ltr">Горјан ме контактираше веднаш штом стигнаа средствата. Но поради други обврски и летни одмори не сме ја завршиле работата.</p>
<p dir="ltr">Според мене наједноставно е горјан да ги уплати парите како донација на слободен софтвер на жиро сметка со шифра 862.<br></p>
<p dir="ltr">Поздрав,<br>
Стама</p>
<div class="gmail_quote">On Sep 6, 2014 11:34 AM, "Goce Mitevski" <<a href="mailto:goce.mitevski@gmail.com">goce.mitevski@gmail.com</a>> wrote:<br type="attribution"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Здраво,<br>
<br>
Колку што знам, работата со распределувањето на парите од буџетот што<br>
го добивме од Mozilla не е завршена.<br>
<br>
За хакатонот, пресрет ни излезе Слободен Софтвер Македонија и<br>
средствата што ни беа позајмени треба да ги вратиме. Помина навистина<br>
долго време од хакатонот, па *ги молам тие што треба да се ангажираат<br>
околу тој дел од работата, да се ангажираат*.<br>
<br>
Исто така, дел од средствата, треба да се вратат и на клубот на Firefox.<br>
<br>
Кој сѐ помогна да се префрлат парите кога ни требаа за хакатонот...<br>
Новица, Стама, Дамјан, Горјан?<br>
<br>
Поздрав,<br>
Гоце<br>
<br>
--<br>
<br>
Goce Mitevski<br>
Independent Professional (Graphic and Web Design)<br>
<br>
■ <a href="http://www.linkedin.com/in/gocemitevski" target="_blank">http://www.linkedin.com/in/gocemitevski</a><br>
■ <a href="http://www.behance.net/GoceMitevski" target="_blank">http://www.behance.net/GoceMitevski</a><br>
■ <a href="http://www.nicer2.com/about" target="_blank">http://www.nicer2.com/about</a><br>
■ <a href="http://monsteer.deviantart.com/" target="_blank">http://monsteer.deviantart.com/</a><br>
■ <a href="http://www.vimeo.com/gocemitevski" target="_blank">http://www.vimeo.com/gocemitevski</a><br>
<br>
I'm on Twitter: @GoceMitevski<br>
</blockquote></div>