<p dir="ltr">Точно Гоце 562.</p>
<p dir="ltr">Тоа се информациите.</p>
<p dir="ltr">Поздрав,<br>
Стама</p>
<div class="gmail_quote">On Sep 6, 2014 12:01 PM, "Goce Mitevski" <<a href="mailto:goce.mitevski@gmail.com">goce.mitevski@gmail.com</a>> wrote:<br type="attribution"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">> Според мене наједноставно е горјан да ги уплати парите како донација на слободен софтвер на жиро сметка со шифра 862.<br>
<br>
Овде стои шифра 562: <a href="http://b10g.spodeli.org/p/blog-page_19.html" target="_blank">http://b10g.spodeli.org/p/blog-page_19.html</a><br>
<br>
Горјан, на горната адреса имаш целосни информации за уплатницата.<br>
<br>
Поздрав,<br>
Гоце<br>
<br>
--<br>
<br>
Goce Mitevski<br>
Independent Professional (Graphic and Web Design)<br>
<br>
■ <a href="http://www.linkedin.com/in/gocemitevski" target="_blank">http://www.linkedin.com/in/gocemitevski</a><br>
■ <a href="http://www.behance.net/GoceMitevski" target="_blank">http://www.behance.net/GoceMitevski</a><br>
■ <a href="http://www.nicer2.com/about" target="_blank">http://www.nicer2.com/about</a><br>
■ <a href="http://monsteer.deviantart.com/" target="_blank">http://monsteer.deviantart.com/</a><br>
■ <a href="http://www.vimeo.com/gocemitevski" target="_blank">http://www.vimeo.com/gocemitevski</a><br>
<br>
I'm on Twitter: @GoceMitevski<br>
<br>
<br>
2014-09-06 11:54 GMT+02:00 Igor Stamatovski <<a href="mailto:igor.stamatovski@gmail.com">igor.stamatovski@gmail.com</a>>:<br>
> Горјан ме контактираше веднаш штом стигнаа средствата. Но поради други<br>
> обврски и летни одмори не сме ја завршиле работата.<br>
><br>
> Според мене наједноставно е горјан да ги уплати парите како донација на<br>
> слободен софтвер на жиро сметка со шифра 862.<br>
><br>
> Поздрав,<br>
> Стама<br>
><br>
> On Sep 6, 2014 11:34 AM, "Goce Mitevski" <<a href="mailto:goce.mitevski@gmail.com">goce.mitevski@gmail.com</a>> wrote:<br>
>><br>
>> Здраво,<br>
>><br>
>> Колку што знам, работата со распределувањето на парите од буџетот што<br>
>> го добивме од Mozilla не е завршена.<br>
>><br>
>> За хакатонот, пресрет ни излезе Слободен Софтвер Македонија и<br>
>> средствата што ни беа позајмени треба да ги вратиме. Помина навистина<br>
>> долго време од хакатонот, па *ги молам тие што треба да се ангажираат<br>
>> околу тој дел од работата, да се ангажираат*.<br>
>><br>
>> Исто така, дел од средствата, треба да се вратат и на клубот на Firefox.<br>
>><br>
>> Кој сѐ помогна да се префрлат парите кога ни требаа за хакатонот...<br>
>> Новица, Стама, Дамјан, Горјан?<br>
>><br>
>> Поздрав,<br>
>> Гоце<br>
>><br>
>> --<br>
>><br>
>> Goce Mitevski<br>
>> Independent Professional (Graphic and Web Design)<br>
>><br>
>> ■ <a href="http://www.linkedin.com/in/gocemitevski" target="_blank">http://www.linkedin.com/in/gocemitevski</a><br>
>> ■ <a href="http://www.behance.net/GoceMitevski" target="_blank">http://www.behance.net/GoceMitevski</a><br>
>> ■ <a href="http://www.nicer2.com/about" target="_blank">http://www.nicer2.com/about</a><br>
>> ■ <a href="http://monsteer.deviantart.com/" target="_blank">http://monsteer.deviantart.com/</a><br>
>> ■ <a href="http://www.vimeo.com/gocemitevski" target="_blank">http://www.vimeo.com/gocemitevski</a><br>
>><br>
>> I'm on Twitter: @GoceMitevski<br>
_______________________________________________<br>
Mozilla mailing list<br>
<a href="mailto:Mozilla@lists.softver.org.mk">Mozilla@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla</a><br>
</blockquote></div>