[Npss] циклус јавни настани

Миша Поповиќ misa at slobodensoftver.org.mk
Thu Mar 10 09:32:31 CET 2011


Почитувани,

Започнува втората фаза од имплементацијата на проектот за донесување
на национална политика за слободен софтвер. Овој проект е дел од
нашите активности а е поддржан од фондацијата Метаморфозис и
Министерството за информатичко општество.

Повеќе за проектот на:

http://npss.slobodensoftver.org.mk

Оваа фаза значи јавна расправа по текст подготвен од работната група
составена од различни интересни групи. На овие настани, претставници
од „Слободен софтвер Македонија“, фондација „Метаморфозис“ и
Министерството за информатичко општество ќе ја презентираат нацрт
политиката а ќе дискутираат по сугестиите кои ќе дојдат од
заинтересираната јавност. Настаните ќе траат околу 2 часа.

Целните групи за кои се наменети овие настани се:

а. Академската заедница
б. Бизнис заедницата
в. Граѓанските организации
г. Локалната власт

Предвидени се 4 јавни настани кои се случат во:

1. Тетово. 14.март во 13ч локација: центар за балканска соработка Љоја
2. Штип. 17.март во 13ч локација: општинска сала
3. Скопје. 21.март 13ч локација: ПМФ
4. Битола. 22.март 11ч локација: Технички факултет

Доколку некој од работната група изрази желба да учествува во
презентацијата, ве молам пишете ми на имејл.

Воедно, доколку можете, препратете ја информацијата до релевнатни
организации и индивидуи од овие области.


Со почит

-- 
Миша Поповиќ / Misha Popovikj
http://slobodensoftver.org.mk


More information about the Npss mailing list