<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
    Гледајќи ја референцата што ја има во врска со заложбите на
    администрацијата на Обама, мислам дека треба да се потрудиме и ние
    да дадеме една листа на некои поинтересни иницијативи од други
    држави за ослободување на комуникацијата и/или воведување на
    слободен софтвер. Редовните листи со вести што во минатото ги
    добивав од OpenOffice беа полни со примери каде се воведува
    OpenOffice, а можеби има некаде и други слични објави за други
    софтвери и области покрај канцелариско работење. <br>
    <br>
    Значи би предложил да се додаде и еден таков дел, како и дел со
    референци на официјално усвоени документи и препораки од страна на
    други влади (без разлика дали на државно или локално ниво).<br>
    <br>
    On 10/21/2010 06:50 PM, Vanco Ordanoski wrote:
    <blockquote
      cite="mid:AANLkTim64a=ezPCitN4tMTfYwGSM6sZ4mUE64mU+g6eY@mail.gmail.com"
      type="cite"><font color="#000000"><font face="verdana,sans-serif"><font
            class="Apple-style-span" face="arial">Мислам дека треба да
            се погледне текстот на Чандер Кант: </font></font><a
          moz-do-not-send="true"
href="http://opensource.com/government/10/3/making-public-records-public-why-open-formats-are-essential-sharing-and-preserving-g">Making
          Public Records Public: Why open formats are essential for
          sharing and preserving government data</a>.</font>
      <div>
        Има интересни податоци, а и некои од идеите (во духот на CC
        лиценцата на текстот) би можеле да ги вградиме во нашиот
        документ.</div>
      <div><br>
      </div>
      <div>Поздрав, Ванчо</div>
      <div><br>
      </div>
      <div>---<br>
        Vanco Ordanoski<br>
        Founder &amp; CTO, Infoproject<br>
        <br>
        Phone: +389 (02) 3090 233 (assistant); 3090 181 (direct)<br>
        Address: T.Gologanov Blvd. 70/16, Skopje 1000,   Republic of
        Macedonia<br>
        <a moz-do-not-send="true" href="http://www.infoproject.biz">http://www.infoproject.biz</a><br>
        <a moz-do-not-send="true" href="http://vanco.ordanoski.name">http://vanco.ordanoski.name</a><br>
        <br>
        <br>
        <div class="gmail_quote">2010/10/20 Novica Nakov <span
            dir="ltr">&lt;<a moz-do-not-send="true"
              href="mailto:novica@slobodensoftver.org.mk">novica@slobodensoftver.org.mk</a>&gt;</span><br>
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt
            0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204);
            padding-left: 1ex;">
            Здраво на сите,<br>
            <br>
            Најновата ревизија на текстот е објавена на<br>
            <a moz-do-not-send="true"
              href="http://npss.slobodensoftver.org.mk/p/blog-page_22.html"
              target="_blank">http://npss.slobodensoftver.org.mk/p/blog-page_22.html</a><br>
            <br>
            Пред следната средба ги собираме последните коментари во
            врска со текстот.<br>
            <br>
            Благодариме за соработката.<br>
            <font color="#888888"><br>
              --<br>
              Новица Наков<br>
              Слободен софтвер Македонија<br>
              <a moz-do-not-send="true"
                href="http://slobodensoftver.org.mk" target="_blank">http://slobodensoftver.org.mk</a><br>
              _______________________________________________<br>
              Npss mailing list<br>
              <a moz-do-not-send="true"
                href="mailto:Npss@lists.softver.org.mk">Npss@lists.softver.org.mk</a><br>
              <a moz-do-not-send="true"
                href="http://lists.softver.org.mk/listinfo/npss"
                target="_blank">http://lists.softver.org.mk/listinfo/npss</a><br>
            </font></blockquote>
        </div>
        <br>
      </div>
      <pre wrap="">
<fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
_______________________________________________
Npss mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Npss@lists.softver.org.mk">Npss@lists.softver.org.mk</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://lists.softver.org.mk/listinfo/npss">http://lists.softver.org.mk/listinfo/npss</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>