<div>Здраво</div><div>Јас би сугерирал како приоритет во препораките на  &quot;Национална политика за слободен софтвер&quot; да биде едукација на сите граѓани (не само за вработените во институциите), за употребата на слободен софтвер. Иако владините политики имале некои активности во оваа насока, како што беше проектот за &quot;Едубунту&quot; (за наставниците од средните и основните училишта) и некои слични активности, но од праксата се гледа дека тоа не е доволно, поради недостиг на едукација и за другите кои не се дел од јавна администрација. Можеме да направиме нашата стратегија, но за постигнување на очекуваниот ефект, треба  мотивирање и едукација на граѓаните за  користење на овие програми секојдневно.  </div>
<div><br></div><br><div class="gmail_quote">2010/11/2 Novica Nakov <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:novica@slobodensoftver.org.mk">novica@slobodensoftver.org.mk</a>&gt;</span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;">
По дел од коментарите што стигнаа од Ванчо и Вангел составив<br>
надополент текст и тој е објавен на старото место:<br>
<div class="im"><br>
<a href="http://npss.slobodensoftver.org.mk/p/blog-page_22.html" target="_blank">http://npss.slobodensoftver.org.mk/p/blog-page_22.html</a><br>
<br>
</div>Патем, да најавам дека следната недела ќе закажеме нова средба.<br>
Останува за точниот датум да пишам повторно.<br>
<font color="#888888"><br>
--<br>
новица<br>
</font><div><div></div><div class="h5">_______________________________________________<br>
Npss mailing list<br>
<a href="mailto:Npss@lists.softver.org.mk">Npss@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/listinfo/npss" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/listinfo/npss</a><br>
</div></div></blockquote></div><br>