[Ossm-members] Re: Македонски книговодствен слободен софтвер

Riste Pejov richie at macedonia.homelinux.org
Fri Apr 2 13:16:27 UTC 2004


Arangel Angov wrote:

> Има, ама мислам дека само evaluation верзија.
>
> Провери на http://www.trolltech.com
>
Ок, останува само GTK2 или wxWindows. Според мене wxWindows е еднакво 
стабилен и квалитетен и под Лин и под Вин, за разлика од GTK2 кој чудно 
се понаша под Вин а башка и тој порт ми делува како забатален, што 
некако ме води кон избор на wxWindows за графичкиот фронт-енд.

Р.More information about the Ossm-members mailing list