[Ossm-members] Re: Makedonija vo debian [NEWS] [NEWS]

Томислав Марковски tome at set.com.mk
Sun Apr 18 12:32:27 UTC 2004


> Абе се придржуваат до ISO. Така да најверојатно е целото долго име таму. Еве
> Стојмир понеделнечки ќе провери. :)

http://userpage.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html

-- 
Томислав Марковски


Illiterate?  Write today, for free help!


More information about the Ossm-members mailing list