RE: [Ossm-members] Еден пасус за превод

Filip Risteski filip_risteski at mt.net.mk
Tue Dec 7 14:15:37 UTC 2004


> Ова е pain in the ass пасус за превод :
> 
> The track editor shows you the tracks that you have selected to be
> burned to the CD-R(W).  You can edit them using the track editor by
> right-clicking the mouse before committing them to be burned.
> 
> Ај сега? Помош некој?

Обработувачот на траки Ви ги покажува траките кои што сте ги избрале за снимање на ЦД. Со употреба на обработувачот на траки можете да ги обработите со десен клик на глувчето пред да ги дадете на снимање. 

Филип


More information about the Ossm-members mailing list