Re: [Ossm-members] Re: Грешки околку преводот на FireFox

Nikola Vanevski nvanevski at gmail.com
Wed Dec 22 08:51:22 UTC 2004


> >  Шифрирана наш збор е? Пошто нели не шифра туку лозинка...
> 
> Није то наша реч. Према Томе, кодирана би било правилно :)
> 

Екскјуз ми, ама мислам дека „шифра" е повеќе наш збор отколку „код".
На крајот, Тајната Македонско-Одринска Револуционерна Организација
употребувала „шифра" за своите преписки. Не верувам дека момците знеле
што е „код".

Нино


More information about the Ossm-members mailing list