[Ossm-members] Re: MK Recnikot e onlajn

Томислав Марковски herrera at users.sourceforge.net
Sat Jun 19 20:56:17 UTC 2004


On Sat, 2004-06-19 at 15:09, Georgi Stanojevski wrote:
> Е сега подредувањето е малку заебано како да биде? Али пошто ако некој
> внесе латиница значи бара англиски може да проверуваш дали е на кирилица
> $zbor, ако е тогаш да подредува по македонски ако не по англиски.

Нели може со set_locale() да се реши подредувањето?

И уште еден апел до админите на серверот, ако има некој време нека стави
CVS. Ако добро разбрав, серверот е на Федора 1, нема да бие тешко две
три рпм-а да се симнат.

Поздрав

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20040619/9b252d72/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list