[Ossm-members] Re: Сајт на денот во денешно "Време" - Македонски Линукс

Томислав Марковски tome at users.ossm.org.mk
Wed Jun 30 20:27:45 UTC 2004


On чет, 2004-07-01 at 04:02, Arangel Angov wrote:
> Повеќе од очигледно е дека човекот не прави рецензија на сајт туку ја 
> напаѓа ОССМ.
> Предлагам да напишеме писмо и да го испратиме до редакцијата на „Време“.

Yeee, let's do that :)

Да им кажеме дека вработуваат Мастер Тролови, да не бидат во заблуда.


More information about the Ossm-members mailing list