RE: [Ossm-members] Re: Безбедност

Filip Risteski filip_risteski at mt.net.mk
Wed Nov 24 21:05:20 UTC 2004


> > Епа што да правам, се уште нема излезено слободна, отворена апликација
> од
> > ваков тип (енциклопедија) :) .
> 
> wikipedia.org?
Енциклопедиа е, но не е апликација и е online. Но сепак, содржински е доста добра иако мултимедијално е далеку од нејзината затворена конкуренција. 

Поздрав
Филип


More information about the Ossm-members mailing list