[Ossm-members] Sorabotka so NVO za hendikepirani lica

Новица Наков novica at bagra.org
Mon Dec 12 17:23:23 UTC 2005


Jovan Kostovski напиша: 

> Razgovaravme so Toni Bacvarpovski

Сме зборувале со Тони и порано. Начелниот договор е штом тие добијат 
финансиски средтсва за да потегнат изработка на било какви алатки, ќе не 
контактираат нас.

-- 
Новица

Да се биде опасен, тоа е задача за иднината.More information about the Ossm-members mailing list