[Ossm-members] Стратегија за развој на информатичко општество

Дамјан penguinista at mail.net.mk
Thu May 12 10:15:36 UTC 2005


На веб страната на КИТ (http://www.kit.org.mk) се појави најновата (и 
веројатно последна) верзија на „Стратегија за развој на информатичко 
општество“.

http://kit.gov.mk/WBStorage/Files/NACIONALNA%20STRATEGIJA.pdf

Еве што се кажува во неа за слободниот софтвер:

>>>

Потребно е да се поддржи употребата на слободниот софтвер и софтверот со
отворен кoд12 како јавно добро кое е достапно за сите граѓани особено преку 
правото на избор на платформа во формалното и неформалното ИКТ-образование.

12
   Под терминот слободен софтвер се подразбира “Free and Open Source Software” 
според стандардите и политиките на Европската uнија (наведени горенаведената 
фуснота) (дефиниција и информации на http://www.slobodensoftver.org.mk , 
http://www.opensource.org , http://www.fsf.org)

<<<

-- 
дамјан

A: Because it messes up the order in which people normally read text.
Q: Why is top-posting such a bad thing?
A: Top-posting.
Q: What is the most annoying thing on usenet and in e-mail?More information about the Ossm-members mailing list