[Ossm-members] rabota, Java, Bitola

Dean Josevski dean at integraeng.com.mk
Fri Dec 1 16:10:24 UTC 2006


Можеби ви е веќе познато, но ценам дека не е на одмет да спомам, зашто сега е 
повторно актуелно.

Фирмата ИнтерСофт Консалтинг од Битола има потреба од програмери коишто знаат 
да програмираат во Java, J2EE, a познати им се уште некои други технологии, 
како на пример HTML, XLM, работа со бази на податоци и сл.

Она што е ново и интересно е тоа што, за да може некој да се вработи во оваа 
фирма во овој момент овие работи не мора да ги знае. 

Се надевам дека ова нема да го окарактерирзирате како реклама, зашто 
првенствено сакам да ве информирам дека секој којшто ги знае овие работи, или 
може сам да си ги (до)научи, може да отиде во ИнтерСофт Консалтинг и да си се 
вработи. ;)

Интега инженеринг и ИнтерСофт Консалтинг направија соработка во делот на 
обуката на кадри. За да не оптеретувам овде со детали, доколку има 
заинтересирани (или ако знаете за такви кажете им), нека повелат да 
разговараме за сите прашања.

Поздрав,
-- 
Деан Јошевски

Компјутерски центар
„Интегра инженеринг“ ЗД ДОО

ул. „Стреја Нахмијас“ 5
7000 Битола

тел.: 047 202 990
тел./факс: 047 202 995
мобил: 075 312 516

dean at integraeng.com.mk
www.integraeng.com.mk


More information about the Ossm-members mailing list