[Ossm-members] FireBird & Qt +MySQL

Dean Josevski dean at integraeng.com.mk
Thu Feb 2 15:40:29 UTC 2006


На Thursday 02 February 2006 16:34, Дамјан напиша:
>
> види дали mysql-от слуша на порт 3306, „netstat -tlnp“ ќе ти каже се.
>
Добивам:

Proto Recv-Q Send-Q Local Address        Foreign Address       
State    PID/Program name
tcp    0   0 0.0.0.0:2049        0.0.0.0:*          
LISTEN   -

и т. н., но нема со 3306

> Ако не, значи mysql-от е старта со --skip-networking,

Како можам ова да го прескокнам?

> ако да, да не имаш firewall на таа машина?

Нема сигурно.

-- 
Деан Јошевски

P. S. Кога од мојата апликација внесувам стрингови ги јавува како прашалници, 
а кога работам со конзила, се си е во ред. Ќе проверам дали уште нешто треба 
во програмата да изменам, но ако имаш уште некоја финта од ракавот, пиши те 
молам.


More information about the Ossm-members mailing list