[Ossm-members] Стринг: message body

Stojan Dimitrovski sdimitrovski at gmail.com
Thu Dec 27 18:26:07 UTC 2007


Зборев и со Јован и со Маки, тие велат дека message body требало да се
преведе „тело на порака“. Мене некако не ми иде ова, мислам дека подобро
е содржина. Што мислите вие?

Поздрав
-- 
Stojan Dimitrovski
Web: http://stojance.lugola.net/
Mail: sdimitrovski at gmail.com
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Ова е дел од пораката кој што е потпишан дигитално
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20071227/bb8cb342/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list