[Ossm-members] Стринг: Magic Spacebar For Reading Mail

Игор Поповски igor.popovski at gmail.com
Fri Dec 28 23:30:59 UTC 2007


Stojan Dimitrovski напиша:
>         msgid "Magic Spacebar For Reading Mail"
>         msgstr "Магичен тастер за празно место за читање пошта"
> 
> Мислам дека има премногу „за“. Совети, предлози?

„Тастер“ не е македонски збор.

А ако сакаш да ги скусиш „за“-овите, имаш две варијанти: или
(i) изостави ја одредницата за кое копче се работи, па да добиеш 
„Магично копче за читање пошта“ или
(ii) направи некој неологизам за /spacebar/, како на пр. „Магично 
лер-копче за читање пошта“, „Магично празно-копче за читање пошта“, 
„Магично копче - празно место за читање пошта“...More information about the Ossm-members mailing list