[Ossm-members] Problem

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Thu Jul 26 15:42:43 UTC 2007


On Thursday 26 July 2007 15:38:58 Arangel Angov wrote:
> Најверојатно 800 мегабајти од меморијата ти се во кеш, што значи дека не
> се користат.

Да, тоа сакав и јас да го кажам. Справувањето на Линукс со меморијата 
функционира на различен начин отколку кај другите системи, можеби слично со 
Unix системите, и тоа што ти фаќа 800МБ рам не е ништо страшно. Еве кај мене 
има 1гб рам, а моментално имам слободни 22мб :) И се работи совршено

Ова е многу добар текст за Linux меморијата и како системот и јадрото се 
справуваат со алокација на меморија:
http://www.ibm.com/developerworks/linux/library/l-memmod/?ca=dgr-lnxmvp26amemmodel


-- 
Aleksandar Balalovski (keyID: FD341782)
http://blog.gemidjy.info
http://wiki.lugola.net - your future!
gemidjy at lugola.net
Coordinator of the Lugola (www.lugola.net)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20070726/a315c85a/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list