[Ossm-members] Терминологија

Filip Vidinovski, On.net filipv at on.net.mk
Thu Jun 14 19:21:00 UTC 2007


Македонскиот јазик има околу десет пати помалку (на број) зборови од 
англискиот. Во голем број случаи просто не постојат еквивалентни преводи.

Bozidar Proevski wrote:
> On Thursday 14 June 2007 08:03:37 Vladimir Stefanov wrote:
>   
>> Upload = Испраќа
>>     
>
> А "Send"?
>
> Поздрав Боби
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at hedona.on.net.mk
> http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members
>   
More information about the Ossm-members mailing list