[Ossm-members] Реорганизација на Лугола и бекап на податоци

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Tue Nov 20 22:36:01 UTC 2007


Еве, сѐ си пишува на овие врски, да не се дуплирам:

За реорганизацијата: http://www.lugola.net/content/view/154/1/
За бекапот: http://www.lugola.net/content/view/155/1/

Лугола сѐ уште никој не ја координира, како што се гледа и по мртвилото, така 
ќе остане и до 19ти декември како и што реков :) Мора да признам дека 
очекував ваков происход, што е очајно лошо.

Реорганизацијата ќе „стапи во сила“ (хехе) после Нова Година, па за 2008ма 
очекувам сите од Скопје и сите од Битола (иако 90% се во Скопје:)) ) кои се 
дел од заедницата, со здружени сили да клоцаат газови...

окај, тоа е тоа.


-- 
http://blog.gemidjy.info
http://wiki.lugola.net - your future!
Member of Lugola (www.lugola.net)
GnuPG: 9C1CC804 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20071120/bf1ca9c9/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list