[Ossm-members] Предавачи и администратори

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Sat Mar 8 10:54:42 UTC 2008


On Saturday 08 March 2008 11:48:14 Новица Наков wrote:
> Да ја искористам нишкава за огласи. Ова ми стигна:

Денес ми се јави дечкото и мене, ми кажа дека никој досега не му одговорил на 
барањето па нашол број од лугола.нет и директно ме побара мене.

Иначе се работи за фирма со главно седиште во Будапест ако го разбрав убаво, и 
бараат систем администратори со мали познавања и од Windows администрација. 
Full time работно време.

Делуваше интересно и ветуваше.


-- 
http://www.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, FSF (no.6023),
BinaryFreedom.info, IFSA
GnuPG: 9C1CC804
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080308/21b61689/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list