[Ossm-members] Семинар на блогери и е-медиуми

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Thu Mar 13 14:51:18 UTC 2008


Денес ми се јавија од Форум на Млади од Битола, во понеделник ќе има семинар 
за блогери, новинарство и е-медиуми, така ми беше кажано, не знам точна тема 
на семинарот, денес треба да се видам со типот да ми објасни. Значи поканет 
сум со уште некој Луголаш/<whatever> да одиме од 09.00ч-21.00ч (не знам како 
им е планирано, веројатно со паузи or something...).

Ова го пишам за да најдам барем уште еден од Битолско шо ќе сака да дојде. 
Предуслов е да има горе-долу искуство со јавен медиум или блог. И фино би 
било да си го земи лаптопот (ако има).

Ако ве интересира нешто плус пишете, ќе одам во 18.00 да се видам и ќе прашам.

поздрав

-- 
http://www.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, FSF (no.6023),
BinaryFreedom.info, IFSA
GnuPG: 9C1CC804
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080313/7e1e95bf/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list