[Ossm-members] Ubuntu 8.04.1 remaster.мк

Misa Popovic popmisa at gmail.com
Tue Sep 30 17:12:10 UTC 2008


Бидејќи не добивме потврда од Мала Станица, проекцијата се исфрла од
информациите во летокот.

Биљана, исфрли ги информациите за проекцијата и заврши ја припремата.
Веќе неможеме да одложуваме. Јас утре сабајле ќе ја однесам припремата
за печатење. Доколку понатаму се договориме за проекцијата, тоа ќе го
додадеме во онлајн информациите.

поз-- 
Misa Popovik


More information about the Ossm-members mailing list