[Ossm-members] мозила гости во скопје - средина на април

Bozidar Proevski bobibobi at freemail.com.mk
Sat Apr 11 19:50:49 UTC 2009


On Saturday 11 April 2009 21:39:13 Aleksandar D. Balalovski wrote:
> firefox, во message box.

Не би требало да те праша дали да дозволи поврзување? Или ти го имаш наместено 
стриктно да ги одбива самопотпишаните сертификати?

Поздрав Боби


More information about the Ossm-members mailing list