[Ossm-members] Сподели знаење 31.01

Дамјан Георгиевски penguinista at mail.net.mk
Sat Feb 7 22:00:00 UTC 2009


>  $ ruby script/server -e demo
>
> изгледа дека работи, се логирав итн.
> по default слуша на порта 3000

BTW, ова е печ за svn верзијата 0.8-stable за да во генерираните PDF-и се чита 
кирилицата како треба.

Т.е. печот е за да се користи понова верзија на rfpdf библиотеката, која исто 
така мора да се инсталира со:
  $ script/plugin install git://github.com/edwinmoss/rfpdf.git --force
(ова се извршува во директориумот каде што е redmine-от)

И нормално, јазикот кој го користите треба да биде подесен за UTF-8. Тоа 
следнава промена во lang/en.yml
Index: lang/en.yml
===================================================================
--- lang/en.yml	(revision 2398)
+++ lang/en.yml	(working copy)
@@ -49,8 +49,8 @@
 general_lang_name: 'English'
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
-general_csv_encoding: ISO-8859-1
-general_pdf_encoding: ISO-8859-1
+general_csv_encoding: UTF-8
+general_pdf_encoding: UTF-8
 general_day_names: Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday
 general_first_day_of_week: '7'

но доколку наскоро се појави mk.yml ова и нема да биде потребно.

-- 
дамјан ( http://softver.org.mk/damjan/ )

Today we create the legacy of tomorrow.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: redmine-0.8-kirilica.patch
Type: text/x-patch
Size: 1919 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20090207/b484c8a1/attachment.bin>


More information about the Ossm-members mailing list