[2s.mk-friends] Поимник

Igor Stamatovski igor.stamatovski at gmail.com
Mon Nov 16 10:57:44 UTC 2009


2009/11/16 Goce Mitevski <goce.mitevski at gmail.com>:
> Не знам за начинот на лиценцирање, ама и Google Android има високо
> квалитетни фонтови што содржат дел (а можеби и сите) од македонските
> букви.
>
> Фонтовите се достапни за преземање на:
>
> http://android.git.kernel.org/?p=platform/frameworks/base.git;a=tree;f=data/fonts;hb=HEAD

Пишува дека се лиценцирани според Apache Version 2 Лиценцата, според
ова http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_License#GPL_compatibility
компатибилна е со GPL v3, но не и со GPL 1 и GPL 2  што е и разбирливо
зошто и GPL 2 не е компатибилна со GPL 3.

Значи слободни се :)

-- 
Igor


More information about the Ossm-members mailing list