[2s.mk-friends] Поимник

Damjan Dimitrioski damjandimitrioski at gmail.com
Tue Nov 17 11:51:49 UTC 2009


On Fri, 2009-11-13 at 16:00 +0100, Новица Наков wrote:
> > Фонтовите се супер, се нови оригинални оупен тајп фонтови со
> > македонска кодна поддршка и се први македонски фонтови направени од
> > македонци на професионално ниво.
> 
> Искрено, не ја следам дебатата за новите фонтови нешто посебно, ама некаде 
> прочитав дека фонтовите уствари се базирани на некој постоечки фонт и 
> копирајтот на ласко е така шлапнат безврска врз овие фонтови.
> 
> (Тука може и да дебатираме зошто има таков копирајт кога државата дала пари, 
> ама нејсе, да се задржиме на фонтовите). 
> 
> Колку што разбрав понатаму, фонтовите не го решаваат проблемот на системско 
> ниво. Да може да менуваш алт+шифт во виндос за кирилица, но што ако сакам 
> некои други букви или знаци? Нели токму тоа е општиот проблем со фонтовските 
> решенија.
> 
> И трето, не ме нешто претерано горд муабетот за македонски фонт од македонци, 
> и особено не професионално, меѓу друго бидејќи бев на тие трибините за 
> кирилицата што ги организираа ласко и компанија, каде се изнесуваа муабети 
> дека места/позиции во уникод треба да се купуваат за илјадници евра за да се 
> направи македонската кирилица да работи на компјутер, каде организаторите се 
> закануваа дека ние (неколку од слободен софтвер заедницата што беа таму) не 
> смееме да збориме, и каде на паузите илијанчо од мајкрософт тапшаше луѓе по 
> рамо со муабетот ајде што се 10 000 илјади евра за владата да ги даде да 
> направиме 2-3 фонта.

Каде можам да ги симнам тие фонтови ?

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20091117/a910f59f/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list