[2s.mk-friends] филм во чаршија

Sasho Andrijeski andrijeski at gmail.com
Wed Oct 20 21:23:40 UTC 2010


I'm in! И што треба ќе помогнам :)

2010/10/20 Новица Наков <novica at bagra.org>

>
> Се видов со Игор денес
>
> Предлага да пуштаме филм во чаршија на 27 или на 3  - една од двете следни
> среди.
>
> --
> Новица
>
> http://wiki.lugola.net/Вечна_TO-DO_листа<http://wiki.lugola.net/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0_TO-DO_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0>
> http://wiki.lugola.net/Бонтон_за_ossm-members<http://wiki.lugola.net/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_ossm-members>
>
> http://wiki.lugola.net/Важни_настани_за_слободниот_софтвер_во_Република_Македонија<http://wiki.lugola.net/%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82_%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0>
> Важно: http://bugs.softver.org.mk/index.php?tasks=all&project=7 !
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20101020/a5b3d204/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list