[2s.mk-friends] i2c-tinyusb

Jovan Kostovski chombium at gmail.com
Fri Feb 11 23:37:43 UTC 2011


2011/2/12 Damjan Georgievski <penguinista at mail.net.mk>:
> Plan B:
> i2c_tiny_usb не го користи хардверскиот I²C контролер што го имаат
> микроконтролерите, туку софтверски ги игра пиновите (техника наречена
> bit-banging). Втората идеја е да се измени кодот да се користи хардверскиот
> I²C со што би се скратил кодот кој прави bit-banging.
>
> Ова не е баш тривијален пљукни-залепи колку се чинеше од прва, така да вчера
> до 2 саат го анализиравме кодот на i2c_tiny_usb а и кернелскиот драјвер со
> кого комуницира итн.
>
> За сега толку, со повеќе информации покасно...

Утре на дневен ред ќе биде подлабоко копање на кодот од фирмверот и
негово (до)средување  и тестирање на breadboard.

ПОЗДРАВ, Чомбе


More information about the Ossm-members mailing list