[2s.mk-friends] GNU GPL преведена на македонски

Jovan Kostovski chombium at gmail.com
Fri Feb 25 11:06:54 UTC 2011


Здраво,

Да не има некој да ми пратимакедонски превод на GNU/GPL?

Единствената верзија што ја најдов е на блогот на Глиша, што е копија
од мк.википедија
http://isengard.unet.com.mk/~georgi/ueb/datoteki/gnu_gpl_mk.html


ПОЗДРАВ, Чомбе


More information about the Ossm-members mailing list