[2s.mk-friends] GNU GPL преведена на македонски

Jovan Kostovski chombium at gmail.com
Fri Feb 25 13:38:09 UTC 2011


2011/2/25 Georgi Stanojevski <glisha at gmail.com>:
> 2011/2/25 Jovan Kostovski <chombium at gmail.com>:
>
>> Да не има некој да ми пратимакедонски превод на GNU/GPL?
>>
>> Единствената верзија што ја најдов е на блогот на Глиша, што е копија
>> од мк.википедија
>> http://isengard.unet.com.mk/~georgi/ueb/datoteki/gnu_gpl_mk.html
>
> Сакаш на поофицијално место? :)

не, мислев да не има и некоја друга верзија :)


More information about the Ossm-members mailing list