[2s.mk-friends] Предлози: Овој четврток во хаклаб

Igor Stamatovski igor.stamatovski at gmail.com
Tue Feb 21 13:38:11 UTC 2012


On Tue, Feb 21, 2012 at 3:39 AM, Tamara Atanasoska
<tamara.atanasoska20 at gmail.com> wrote:
> +1 за да доработиме што се почна на Open Economics Hackday. Не знам
> што точно му е идејата на Стама ама што и да е сакам да учествувам.


Идејата беше да се обезбеди начин за процесирање на податоците од буџетот на рм
Да се објави буџетот на РМ онлајн во csv, xml, json, значи ова е
основниот предуслов.

Кога ќе го имаме ова како основа, треба исто така да постои лесен
начин, ребалансите на буџетот
да се процесираат и објавуваат.

Кога ќе го имаме ова, ќе може на правиме графици и графикони, слајдери
и слични визуелизации
кои ќе ни овозможат да видиме дека буџетот на образование се скратил
на сметка на одбрана или
дали буџетот на транспорт и врски се намалил во корист на здравство и сл.

За да се направи ова треба да се најде едноставен (нема да биде лесен
сигурно) начин како да се
процесираат pdf-ите од буџетот, од ребалансот од буџетот од минатата
година и сл.

Да се складираат тие податоци во апликација која ќе биде доволно
скалбилна и ефтина.
Да се направи демо апликација со графици базирана на нашиот сервис што
ќе служи како референтна точка за останатите.
Да се објават за да може да се процесираат од трети страни.

Да не заборавив нешто ?

Поздрав,

-- 
Igor


More information about the Ossm-members mailing list