[2s.mk-friends] Arch огледалото нешто зафркава

Aleks aleks at slobodensoftver.org.mk
Sun Jul 15 11:22:44 UTC 2012


On 07/15/2012 07:18 AM, Damjan Dimitrioski wrote:
> Денеска при sync правење со огледалото, ова се случи:
>
> Со користење на wget во pacman.conf:
> --2012-07-15 07:13:44-- 
> http://arch.linux.net.mk/archlinux/community/os/x86_64/community.db
> Resolving arch.linux.net.mk... 92.55.94.9, 2001:470:1f14:1e77::2
> Connecting to arch.linux.net.mk 
> <http://arch.linux.net.mk>|92.55.94.9|:80... connected.
> HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
> 2012-07-15 07:13:44 ERROR 404: Not Found.
>
> Со користење на curl во pacman.conf:
> curl: (22) The requested URL returned error: 404
>
> Значи при секој најден entry за симнување тој параграф го печати.
> А сѐ си работи, го симнува пакетот како пакет, ама не разбирам што е 
> со 404 -то.


Проблемот е поправен, при апдејт на самиот сервер се пројави мал 
проблем, би требало сѐ да функционира како што треба.

ПС: Овој период arch.linux.net.mk ќе се синхринизира од 
mirror.de.leaseweb.net, доколку сѐ е ок, ќе го оставиме тој да биде tier 
1 сервер за синхронизација на нашето огледало

-- 
Aleksandar (Aleks) Lazarov
- Student at the Faculty of Electronic Engineering and Information Technologies, section for Electronics, Radio Engineering and Signal Processing
- Member of the Free Software Macedonia Organization
- Ham Radio operator (Z32AL)
- GNU/Linux user.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20120715/81ebffe8/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list