[2s.mk-friends] GSoC промотивен материјал

Jovanka Gulicoska jovanka.gulicoska at gmail.com
Thu Apr 25 13:20:12 UTC 2013


Во пакетот има  20 пенкала 50 налепници и 2 маици.
За царина се дадоа 1276 ден + провизија 35 ден. и на карго 1587 ден.
Собрани пари за пакетот имавме 1470 ден.
On Apr 25, 2013 3:10 PM, "Georgi Stanojevski" <glisha at gmail.com> wrote:

> > Пакетот е поднигнат.
> > Освен парите собрани за таа намена се потрошија плус 1478 ден.
>
> Значи bottom line се потрошија 70 евра пари од заедницата за што?
>
> --
> Glisha
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20130425/4c246b08/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list