[2s.mk-friends] Повик: „Иноватори кои делуваат за промена“

novica novica at on.net.mk
Wed Feb 27 17:07:11 UTC 2013


*За млади луѓе + поврзано со технологија. Личи како нешто што би било 
интерсно за листава.
*

*Повик за пријавување на локална работилница „ЈутЛИНК: Поврзување на 
иноватори кои делуваат за промена“*

Центарот за регионални истражувања и соработка „Студиорум“ – Македонија, 
заедно со „Интерњуз“–Босна и Херцеговина (Internews, BiH) и партнерите 
од регионот, односно Младинската иницијатива за човекови права-Босна и 
Херцеговина (YIHR BIH), Младинската иницијатива за човекови 
права-Хрватска, Младинската иницијатива за човекови права–Косово, 
Младинската иницијатива за човекови права–Црна Гора и Младинската 
иницијатива за човекови права–Србија, го спроведува проектот „ЈутЛИНК: 
Поврзување на иноватори кои делуваат за промена“ (YouthLINC: Linking 
Innovators who Network for Change).

Фокусирајќи се на нетолеранцијата и дискриминацијата како едни од 
најголемите предизвици за стабилноста и мирот на Балканот, проектот 
поврзува млади луѓе од шест земји во регионот – Босна и Херцеговина, 
Хрватска, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија – овозможувајќи им, 
притоа, да создадат нови он-лајн социјални платформи и основа за оф-лајн 
соработка на локално ниво.

Те охрабруваме да се пријавиш доколку си:

·На возраст од 18 до 24 години

·Заинтересиран/а за локално дејствување

·Подготвен/а да направиш социјална промена

·Запознаен/а со употребата на новите социјални медиуми

Сè што треба да направиш е да ја потполниш анкетата 
<https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dER5ZFpBcHFabDZUMk4yTkhEdlFiZGc6MQ> или 
да ги испратиш одговорите на прашањата од анкетата на следната е-адреса: 
survey at oneworldsee.org <mailto:survey at oneworldsee.org>.

*Крајниот рок за пријавување е 10 март 2013 година.*

Постапка:

По затворањето на повикот, назначен независен комитет ќе ги разгледа 
пристигнатите пријави и, доколку е потребно, ќе закаже интервју со дел 
од кандидатите. Ќе бидат избрани најмногу 30 кандидати за учество во 
локалните работилници, кои ќе се одржат кон крајот на март во 
Загреб/Белград/Подгорица/Приштина/Скопје/Сарајево соодветно.

/Работилницата во Скопје ќе се одржи на 27 март, а работен јазик ќе биде 
англискиот./

Учесниците ќе осмислат и спроведат проекти кои ќе повикуваат на отворен 
дијалог, унапредување на сличностите и бришење на пречките за помирување 
и толеранција меѓу разните етнички заедници како на национално, така и 
на регионално ниво.

Локалната работилница ќе ги опфати следните теми:

1.Човекови права

2.Спречување конфликти

3.Активизам

4.Транзициска правда и соочување со минатото

5.Стекнување практични вештини

Деталниот работен распоред ќе им биде испратен само на избраните 
учесници. По завршувањето на локалната работилница, секој од учесниците 
ќе може да:

а) присуствува на Социјалниот иновативен камп, кој ќе се одржи во јуни 
2013 година во Сараево со млади луѓе од шест земји;

б) развива идеи заедно со други млади луѓе преку иновативни он-лајн 
апликациии;

в) развива и спроведува прекугранични он-лајн проекти кои ќе бидат 
финансиски поддржани;

г) стекне знаење за менаџирање и застапување преку обуки и со помош на 
ментор/ка;

д) стане дел од долгорочна и динамична он-лајн и оф-лајн заедничка 
меѓународна мрежа на млади луѓе.

Водејќи се од концептот на еднаквост, проектот особено ги охрабрува да 
учествуваат заинтересираните кандидатки и млади лица со посебни потреби.

Со цел подобро да ја подготвиме работилницата, те замолуваме да ја 
потполниш анкетата 
<https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dER5ZFpBcHFabDZUMk4yTkhEdlFiZGc6MQ>. 
Резултатите од анкетата, како и личните информации ќе бидат користени 
само при подготовката на работилницата и изборот на учесниците, при што 
особено ќе се внимава на почитување на различностите и еднаквоста.

-- 
ннвцMore information about the Ossm-members mailing list