[2s.mk-friends] Payday Party во КИКА // Сабота 17ч. // 15-ти ноември

Visar Zejnullahu visar.zejnullahu at gmail.com
Sun Nov 16 07:43:44 UTC 2014


Чекај, собрани се 30k, и викаш failure? Не разбирам.
On Nov 15, 2014 5:39 PM, "Andrej T." <andrejtrajchevski at gmail.com> wrote:

>
> 2014-11-13 16:52 GMT+01:00 Andrej T. <andrejtrajchevski at gmail.com>:
>
>> Ако експериментот се покаже како успешен, може да го повторуваме на секои
>> три месеци or so.
>
>
> Also, I declare the experiment a failure. Не дека не треба да го
> повториме, ама немаше ефект, само еден човек плати (во живо). Може уште
> еднаш да пробаме за некој месец or so.
>
>
> --
> Андреј Трајчевски / 078/426-717 / andrejtrajchevski at gmail.com
>
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20141116/8582fb43/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list