[2s.mk-friends] Global Day of Coderetreat 2014 - Skopje, Macedonia

Dalibor Nasevic dalibor.nasevic at gmail.com
Thu Oct 23 09:02:28 UTC 2014


Здраво на сите!

Global Day of Coderetreat повторно во Македонија по четврти пат! 
Годинава, настанот ќе биде во просториите на Ever-Near во Скопје на 15ти 
Ноември, 2014. За регистрација повелете на следниов линк:

http://coderetreat.org/events/global-day-of-coderetreat-2014-skopje-macedonia

Coderetreat е еднодвевен настан на кој се дружиме и вежбаме ОО дизајн на 
софтвер со примена на 4-рите правила за едноставен дизајн од Kent Beck.

Форматот на настанот е:

- се решава Conway's Game of Life
- се програмира во парови
- програмски јазик ваш избор
- сесиите траат по 45 мин
- се прави пауза од 15 минути и мала ретроспектива
- потоа, се прави промена на парови и нова сесија

Голема благодарност до спонзорите:

Ever-Near: http://ever-near.com.mk
Siyelo: http://www.siyelo.com
Personal Programmer: http://www.personalprogrammer.nl

Се гледаме!


More information about the Ossm-members mailing list